Nagroda, podwyżki, taryfikator

maj 18, 2021 | Aktualnosci

18 maja był dla NSZZ i Forum Partnerów Społecznych (FPS) obfity w negocjacje i uzgodnienia z Zarządem.  Dotyczyły one głównie 3 obszarów.

Nagroda z okazji Dnia Chemika i 60-lecia GA ZAP

 

Na wniosek członków Forum Partnerów Społecznych (nie ma w nim ZZPRC), który dotyczył wypłaty Nagrody z okazji 60-lecia Puławskich Azotów, Zarząd przedstawił propozycje wypłaty od 3000 do 3500 PLN (brutto) na uprawnionego pracownika. Prezes Hryniewicz wyraził szacunek dla osiągnięć naszej Załogi i gotowość szukania dodatkowych pieniędzy. Członkowie Forum Partnerów Społecznych zaproponowali, aby do deklarowanej kwoty doliczyć jeszcze pieniądze z Funduszy Specjalnych Nagród Dyrektorów i Zarządu.

Niejako przy okazji zwróciliśmy uwagę na patologię w tym obszarze. Poprosiliśmy o informacje, czy istnieją osoby, które przez kilka ostatnich lat corocznie brały nagrody powyżej 10 tys. PLN i ile ich było? Zaproponowaliśmy też, aby nagrody były jawne, bo przecież jednym z celów nagradzania jest stawianie za wzór odpowiednich postaw. Mamy bowiem przeczucie, graniczące z pewnością, że beneficjentami nagród są często „przyjaciele i znajomi króliczka” – warto przerwać ten proceder. Niech nagrodzeni będą wzorem i inspiracją dla innych. Prezes Hryniewicz bardzo pozytywnie zareagował na nasz wniosek. Uwagi zgłosił Prezes Skwarek – jego wniosek dotyczył pozostawienia pewnej kwoty z nagród na dyżury świąteczne.

Reasumując: mamy zagwarantowaną dla każdego uprawnionego pracownika nagrodę z okazji Dnia Chemika (20 % średniej zakładowej) – wynika to z ZUZP. Dodatkowo od 3000 do 3500 PLN (brutto) plus kasa z podziału Funduszów Nagród z okazji 60- lecia GA ZAP.

Należy uznać powyższe za ogromny sukces członków Forum Partnerów Społecznych. Uczciwie też należy podziękować Zarządowi, w szczególności Panu Hryniewiczowi, za przychylność i determinację w poszukiwaniu i znajdowaniu pieniędzy. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy pandemia bywa alibi dla oszczędności.

Na spotkaniu dotyczącym nagrody nie uczestniczyli przedstawiciele ZZPRC

 

Podwyżki na 2021 rok

 

Na tym spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele związków zawodowych działających w GA ZAP. Forum Partnerów Społecznych przedstawiało jednolite, spójne i uzgodnione stanowisko wobec Zarządu.

Zarząd przedstawił wyliczenia dotyczące propozycji FPS i propozycji ZZPRC, podtrzymał też swoją ofertę powrotu do rozmów we wrześniu. Nowością była deklaracja, że wynegocjowane podwyżki będą obowiązywały od stycznia, a w ramach wyrównania zostanie po wrześniu wypłacona specjalna nagroda. Trzeba przyznać, że to ważna i oczekiwana deklaracja, na którą bez wahania zgodził się ZZPRC w zamian za uzgodnienie, że w naszej firmie ma być stażowe (nie wiadomo od kiedy i jakie, ale będzie).

Jako członkowie FPS byliśmy dużo bardziej wstrzemięźliwi w deklaracjach i nie zgodziliśmy się na takie uzgodnienia. Zaproponowaliśmy, aby budując wzajemne zaufanie pójść na takie ustępstwo: zgadzamy się na wrzesień i wyrównanie od stycznia, ale dziś określamy jakieś minimum, które będzie obowiązywało od września. Zarząd ma pochylić się nad wyliczeniem takiej kwoty. Gdyby takie ustalenia dało się poczynić – byłoby bardzo korzystne w przyszłości i pozwalało działać na najwyższym poziomie zaufania społecznego. Czy tak będzie? –  zobaczymy.

Kolejna propozycja FPS dotyczyła wypracowania metodologii podziału wynegocjowanej kwoty. Pisząc wprost – ustalamy komu i jak, a we wrześniu mówimy ile. Chcemy, żeby po uzgodnieniu wskaźnika od razu go wdrożyć, a nie handryczyć się później o to, jak go podzielić.

Kolejne spotkanie za około tydzień.

Zmiany w taryfikatorze

 

Że taryfikator jest kulawy i nie odpowiada rzeczywistości – nikt nie wątpi, takie są fakty. Dlatego NSZZ złożył wniosek o powołanie Zespołu Roboczego w spawie jego renegocjacji. Wniosek ten został zgodnie poparty przez FPS. Regulamin Zespołu  został uzgodniony i przez wszystkich podpisany, wszystkich … oprócz ZZPRC. ZZPRC żąda, aby przewodnictwo w tym zespole było rotacyjne – po jaką ……lerę? Nie wiemy, fakt jest taki: podpisany przez wszystkich regulamin leży w sekretariacie prezesa, który nota bene apelował o rozpoczęcie prac zespołu. Zaprzeczając tym samym twierdzeniu wiceprzewodniczącego FPS, że niedziałanie tego zespołu jest mu jak najbardziej na rękę. Załoga naszej firmy po raz kolejny stała się zakładnikiem ambicji i potrzeby pełnienia jakiejś funkcji przez przewodniczącego ZZPRC. Nie będziemy mogli zmienić taryfikatora dopóki regulaminy Zespołu nie podpiszą wszystkie związki.

Panie Wręga, bierz pan pieczątkę, biegusiem do dyrekcji i podpisuj Pan – czas ucieka, a Załoga czeka.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =