Nasze postulaty płacowe

maj 7, 2021 | Aktualnosci

Poniżej przedstawiamy, przedłożone w dniu 7 maja 2021 na spotkaniu negocjacyjnym z pracodawcą, postulaty płacowe członków Forum Partnerów Społecznych. Jest to oczywiście początkowe stanowisko negocjacyjne, mamy nadzieje że poprze je również ZZPRC którego zaprezentowane  postulaty są dużo mniej daleko idące.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 15 =