Minister skarbu: współpraca Acronu z Azotami na razie wykluczona

lip 2, 2013 | MEDIA

Nie dyskryminujemy kapitału z żadnej ze stron świata. Jednak w przypadku Grupy Azoty z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa energetycznego państwa mamy swoją strategię jeśli chodzi o rozwój i budowanie wartości Grupy. To na dzisiaj eliminuje ścisłą współpracę ? komentuje minister skarbu Włodzimierz Karpiński podejścia rosyjskiej firmy pod przejęcie Grupy Azoty.
Nieco ponad rok temu rosyjska Grupa Acron ogłosiła chęć przejęcia ówczesnych Zakładów Azotowych Tarnów (obecnie Grupa Azoty). Odpór tej propozycji dały władze Tranowa, wprost mówiąc o próbie wrogiego przejęcia.
Acorn mimo ogłoszenia wezwania musiał obejść się smakiem. Udało mu się skupić niewielki procent małopolskiej spółki. Co więcej aby ochronić Tarnów, małopolska spółka ogłosiła plan przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. W ten sposób już nabyte udziały Acronu uległyby rozwodnieniu, a cały proces byłby znacznie kosztowniejszy.

Jednak pomimo połączenia z Puławami Acron nie zrezygnował. Pojawiły się zarzuty, że w grę wchodziły już jakieś ustalenia, a w imieniu rosyjskiego koncernu mieli działać wysokiej rangi politycy.

Rosyjska firma nie rezygnowała także ze skupowania akcji Tarnowa. Rosjanie z Grupy Acorn zainwestowali w Grupę Azoty znaczne pieniądze. Wartość papierów będących w posiadaniu Rosjan to już ponad miliard złotych.

Co więcej rosyjscy właściciele akcji Grupy Azoty poinformowali, iż w ciągu następnych 12 miesięcy nie wykluczają zbywania lub nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, akcji spółki, w zależności od okoliczności rynkowych, finansowych i innych istotnych czynników.

Minister skarbu nie zmienił swojej opinii w stosunku do ogłoszonych w ubiegłym roku przez Acron planów. Jednak nie wyklucza całkiem współpracy.

– W przyszłości to co będzie dawało realny wzrost i biznes przy zachowaniu realizowania strategii opisanej rok temu jest oczywiście kwestią do dyskusji ? mówi Karpiński.

Co na to Acron? Spółka na razie czeka. Największym problemem dla niej może być to, że dalsze skupowanie akcji Grupy Azoty niewiele jej da. Przyjęty w marcu zapis w statucie powoduje, że tak długo jak Skarb Państwa lub podmioty od niego zależne mają powyżej 20 proc. ogólnej liczby głosów, żaden inny akcjonariusz nie może wykonywać na walnym spółki więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 8 =