Mędrcy z podkulonym ogonem

sty 15, 2024 | Aktualnosci

Zespoły zadaniowe dotyczące uruchomienia kapro i melaminy pracują w pocie czoła, ale efektów nie widać, a  luty za pasem.

Nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę jak wiele od nich zależy! Od pracy tych zespołów zależy: czy będą u nas zwolnienia grupowe, czy będzie wypowiedzialny układ zbiorowy, czy  (jak twierdzi Pan Kruk) powróci czterobrygadówka?  

Solidarność, już ponad dwa lata temu, zwracała uwagę na trudną sytuację na kapro, o handlu mówiliśmy kilka lat wcześniej – spotkaliśmy się tylko z hejtem i oskarżeniami o to że g…. się na tym znamy. Gdy był czas na działanie większość wolała ludziom kłamać prosto w oczy, że nic im nie grozi i że orkiestra gra i grać będzie. Kto miał rację i kogo trzeba było słuchać pokażą najbliższe tygodnie.

Ze względu na wagę problemu poprosiliśmy Zarząd o dołączenie do tych zespołów wszystkich tych którzy mieli gotową receptę na sukces – wiedzieli jak natychmiast uruchomić kapro i melaminę, jak podpisać wieloletnie kontrakty na ich odbiór, wiedzieli jak dać podwyżki i awanse.

Dziś zarówno Zarząd jak i ci mędrcy etapu nabierają wody w usta.  Mędrcy nie zgłaszają się do pracy w tych zespołach (a chyba powinni), a Zarząd (zwyczajowo) podkulił ogon pod siebie i czeka na to, że sprawy się same rozwiążą. Otóż nie rozwiążą się, trzeba było działać pięć lat temu jak zgłaszaliśmy „albański problem”, lub dwa lata temu gdy chcieliśmy ratować kapro.

 Dziś trzeba sobie jasno powiedzieć odpowiedzialni za przyszłość kapro i melaminy są: Zarząd, członkowie zespołów zadaniowych oraz a może przede wszystkich zakładowi mędrcy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 12 =