Marian Król nadal przewodniczącym Regionu Środkowowschodniego

cze 25, 2014 | Aktualnosci

Marian Król został w środę ponownie wybrany przewodniczącym lubelskiej NSZZ ?S? na czwartą kadencję. Nie miał konkurentów. Wybory władz w NSZZ ?Solidarność? ruszyły już jesienią ubiegłego roku. Najpierw odbywały się na poziomie zakładów pracy. Do końca czerwca w całym kraju mają być wytypowani przewodniczący i zarządy regionów. W Lubelskiem dwudniowe walne zebranie delegatów trwa od środy w ośrodku ?Lachówka? w Świdniku. Na przewodniczącego po raz kolejny kandydował Marian Król, kierujący lubelską ?S? od kilkunastu lat. Nie miał konkurenta. I tak jak spodziewali się działacze związku – wygrał. – Na Mariana Króla oddano 129 głosów ważnych – poinformowała Agnieszka Kosierb z biura informacyjnego lubelskiej NSZZ ?S?. Kart do głosowania wydano 158. Cztery głosy były nieważne, a pozostałe – puste. Delegaci wybierali też w środę 35-osobowy zarząd regionalny związku. Na pierwszym posiedzeniu zostanie z niego wyłonione ścisłe kierownictwo ?S? w województwie – zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. W czwartek związkowcy wytypują delegatów na jesienny zjazd krajowy, który wybierze centralne władze ?Solidarności?.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 11 =