Lubelski lipiec? 1980

lip 9, 2013 | MEDIA

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem Pana Szczepana Korulczyka absolwenta Historii UMCS dotyczącego Lubelskiego Lipca 1980.

Rok 1980 był rokiem, w którym zryw Polaków doprowadził do powstania ?Solidarności?. Kojarzy się z tym głównie Gdańsk, a zwłaszcza gdańską stocznię. Trochę zapomina się, że wszystko zaczęło się na Lubelszczyźnie już w lipcu.

Już 8 VII 1980 wybuchły strajki w Świdniku. Zaczęło się od dość błahego zdarzenia ? w jednym z zakładów doszło do drastycznego podniesienia ceny kotleta w przyzakładowej stołówce, które wywołało w zakładzie oburzenie i sprowokowało protest. Była to przysłowiowa ?iskra na prochy?, bowiem niezadowolenie z narastającego pod koniec lat 70. kryzysu gospodarczego, wzmocnione przebudzeniem moralnym po wyborze i pierwszej pielgrzymce do kraju Jana Pawła II oraz obniżeniem bariery strachu i związanym z tym powstawaniem zorganizowanych form opozycji, narastało przez cały 1980, by w końcu dać wyraz w ruchu strajkowym.

Strajki wybuchły najpierw w Świdniku, w tamtejszych Państwowych Zakładach Lotniczych oraz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, potem przeniosły się do Lublina, by później objąć cały region.

Doszło całego szeregu strajków w Lublinie ? miały one miejce między innymi w: Fabryce Maszyn Rolniczych ?Agromet?, Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Motoryzacji ?Polmozbyt?, Fabryce Samochodów Ciężarowych (FSC), Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, Zakładach Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie, a także w PKP, wśród pracowników węzła kolejowego, co dla władz było szczególnie kłopotliwe, bo blokowało dostawy do ZSRR.

Strajki rozlały się po całym regionie ? zaczęli protestować pracownicy wielu innych zakładów poza Lublinem, między innymi Zakładów Azotowych w Puławach, zakładach ?Eda? w Poniatowej, Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku i wielu, wielu innych.

Nie ominęło to również Radzynia. 21 VII (w poniedziałek) o godzinie 6:00 rano zaczął się strajk w Radzyńskim Przedsiębiorstwie Urządzeń Handlowych oraz w jego filii w Kocku. Wzięło w nim udział około 100 osób.

Tego samego dnia zastrajkowała też radzyńska Spółdzielnia Kółek Rolniczych, zaś trzy dni później, 24 VII ? kilkudziesięciu pracowników Spółdzielni Pracy ?Radzynianka?.

Postulaty strajkujących miały w większości charakter wewnątrzzakładowy, ekonomiczny i socjalny.

Tu i ówdzie przewijały się jednak postulaty o charakterze politycznym, na przykład postulat ustanowienia wolnych sobót, zrównania zasiłków rodzinnych z zasiłkami dla milicji czy nowych wyborów do rad zakładowych.

W sumie strajkowało około 150 zakładów pracy i 50 tys. pracowników. Zmusiło to władzę do rozmów.

Lubelski lipiec, a zwłaszcza jego pokojowe rozstrzygnięcie, był inspiracją i przykładem dla reszty kraju, przez którą strajki przetoczyły się w następnym miesiącu i doprowadziły do podpisania porozumień sierpniowych.

Źródło. radzyn.info.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =