Lepiej późno niż wcale – relacja z piątkowego spotkania

mar 4, 2013 | Z miasta

W piątek 1 marca w auli Puławskiej Szkoły Wyższej odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Dialogu Społecznego Który jest jednym z 14 Zespołów wchodzących w skład Komitetu ds. Konsolidacji powołanego przez Zarządy ZAT i ZAP. W inauguracyjnym spotkaniu brali udział liderzy wszystkich organizacji związkowych z Puław, a także całej Grupy Azoty. Oprócz przedstawicieli strony związkowej na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządów obu spółek Artur Kopeć z Tarnowa i Wojciech Kozak z Puław, oraz dyrektorzy do spraw personalnych z obu zakładów Jerzy Koziara i Ryszard Bartczak.  Ze strony Komisji Międzyzakładowej Solidarności uczestniczyli Andrzej Jacyna, Roman Góra i Piotr Śliwa, którzy zgłaszali obawy i zagrożenia wynikające z połączenia obu Grup. Niestety mimo usilnych prób żaden z przedstawicieli nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi na wyżej wymienione pytania. Jedyne pewne rzeczy, które usłyszeliśmy to zapewnienie o tym, że spotkania Zespołu Dialogu Społecznego odbywać się będą cyklicznie. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkania będą obfitować w bardziej merytoryczny dialog  i rzetelne informacje

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =