Kruk przestał kłamać – gratulacje

sty 11, 2024 | Aktualnosci

Proszę, proszę skończyła się kampania wyborcza i wybory do Rady Nadzorczej i  Piotr Kruk chodzi po wydziałach i opowiada że: kapro i melamina nie ruszy, że 200 osób będzie zwolnionych, cały fundusz socjalny dla WSZYSTKICH będzie zabrany, no i uwaga …… wróci czterobrygadówka.

Panie Kruk, czy pan zapomniał swoje hasła z wyborów do Rady Nadzorczej: stażowe, awanse poziome, podwyżki, uruchomienie kapro i melaminy. A może cel (koryto) został osiągnięty i teraz już można przestać kłamać? Co się stało? Czy tak bardzo zmieniły pana spotkania z prezesem Kowalczykiem? A może dostał pan od niego zadanie żeby „przygotować” Załogę na wypowiedzenie układu zbiorowego?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =