Kropla drąży ….. Stanowisko WRDS

cze 6, 2019 | Aktualnosci

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podjęła stanowisko w sprawie sytuacji w GA ZAP SA. Jego kształt jest wynikiem ogromu pracy i zaangażowania NSZZ Solidarność i ZZPRC.  To te dwie organizacje, przy ogromnym wsparciu Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej, doprowadziły do tego, że o sytuacji w naszej firmie będzie się mówić (po raz kolejny) w Rządzie . Ogromnym sukcesem jest to, że jest to wspólny głos całej Lubelszczyzny. Podziękowania należą się też samorządowcom Pani Danucie Smadze ( Starosta Puławski) i Panu Pawłowi Majowi ( Prezydent Puław) oraz Krzysztofowi Brzezińskiemu ( Wójt Gminy Puławy).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 6 =