Kosztowne Święta

gru 22, 2015 | Aktualnosci

Grudzień to radosny okres, ale i duże wyzwanie dla domowego budżetu. Jak co roku, Ferratum Bank zapytał swoich klientów o finansowe plany w okresie świątecznym. W badaniu zbadano opinie mieszkańców 21 krajów w Europie. Okazuje się, że Polacy najwięcej pieniędzy wydają na prezenty świąteczne.
W Polsce zapytano blisko 600 osób o plany wydatkowe w okresie bożonarodzeniowym. 65% ankietowanych to kobiety, a większość osób odpowiadających na pytania mieści się w przedziale wiekowym 31 – 50 lat. Gospodarstwo domowe ankietowanego liczy najczęściej dwie osoby (31%); zdecydowanie mniej jest rodzin wieloosobowych, liczących 5 lub więcej osób (9%).
Połowa ankietowanych stwierdziła, że lwią część wydatków zajmują prezenty. 45% zaznacza, że będą to dania oraz napoje, które znajdą się na świątecznym stole, a niecałe 5% finanse przeznaczy na usługi świąteczne lub możliwość spędzenia świąt w podróży. Respondenci zapytani o to, ile zamierzają przeznaczyć na urządzenie świąt w tym roku uznali, że nie przekroczą progu z roku poprzedniego (44%). Mniej pieniędzy zamierza wydać ponad 40% pytanych, a niecałe 16% chce urządzić święta z większym rozmachem, wydając więcej niż w 2014 r.
30% badanych wyda w tym roku 350-699 zł na święta. 23% przeznaczy między 700 a 1 049 zł. Kwotę maksymalnie do 349 złotych wyda 17% zapytanych, a 2% określiło, że święta będą kosztować 3 500 do 10 500 złotych.
Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =