Kończ waść wstydu oszczędź

lis 29, 2021 | Aktualnosci

Teza o tym że Sławomir Wręga jest człowiekiem Tarnowa (kliknij) wydawała się niektórym absurdalna aż do dziś. Determinacja w jego walce żeby dywidenda dla Tarnowa była coraz wyższa i nagroda za wyniki dla Zarządu Puław (w tym dla jego kolegi – bardzo ciekawy wątek) stała się faktem – jest tego najwyższym dowodem.

Kto jeszcze wierzy w rozsądne i pozytywne działania tego pana? Wszczyna spór zbiorowy – żeby wywalczyć to co leży na stole? Trzeba – pójść podpisać, wcześniej trzeba tylko grzecznie zapytać gdzie i czy propozycja jest jeszcze aktualna.

Wchodząc w spór zbiorowy Pan Wręga wprawdzie ma wywal…. na L2, dodatek dla mistrzów, podwyżki od nowego roku, ale za to chce załatwić robotę dla Pani Atalskiej – zwiedzionej po wyborach na Zakładowego SIP.

Ludzie w całej Grupie Azoty mają podpisane porozumienia – tylko w Puławach przez działania osoby nie mogącej pogodzić się z faktem, że niewiele znaczy – 3500 ludzi musi cierpieć.

Pan Wręga dzielnie zwalcza problemy które sam stwarza – może jednak powinien to robić w wolnym czasie i  nie kosztem naszej Załogi (bo to całkiem normalne nie jest).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 9 =