Kolekcjonerzy martwych dusz 🙂

lis 20, 2021 | Aktualnosci

Pewien zaniepokojony były członek ZZPRC, a obecnie bardzo ukontentowany członek NSZZ (co staje się trwałym trendem i słuszną regułą), zwrócił się do nas z zapytaniem:

Dlaczego jego rezygnacja z członkostwa w ZZPRC nie dotarła jeszcze do kadr? i czy to oznacza że będzie miał potrącona podwójną składkę?

Jeśli koledzy z ZZPRC „zapomną lub zawieruszą 😉 ” rezygnację może dojść do takiego przykrego incydentu!

 Może też dojść do takiej sytuacji że: deklaracja o niepotrącaniu składki pójdzie do kadr, ale człowiek będzie wykazywany przez organizację z której członkostwa zrezygnował jako “bezskładkowy” na tzw. sztukę po to żeby podnieść liczebność organizacji, a tym samym dawać możliwość oddelegowania działaczy do pracy związkowej.

Ponoć liczebność ZZPRC spadła do tego poziomu, że jeden z wice już dawno powinien wrócić na fabrykę.

Dlatego by uniknąć nieprozumień i być skutecznym trzeba (koniecznie zachowując obostrzenia pandemiczne – czyli bez wizyty w biurze związku): wysyłać pocztą zakładową w oddzielnych kopertach, dwa oświadczenia: jedno do kadr a drugie do Zarządu ZZPRC zawierające rezygnację z członkostwa z ZZPRC oraz prośbę o niepotrącanie składek.

Najnowszy Q&A cała prawda o negocjacjach kliknij 

Deklaracja wstąpienia do NSZZ dostępna jest na naszej stronie 🙂 a tu dodatkowy bonus :) kliknij 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 12 =