Klincz negocjacyjny

kwi 22, 2021 | Aktualnosci

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Pracodawcą w sprawie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2021 r. Pracodawca przedstawił propozycję rozpoczęcia negocjacji w III kwartale bieżącego roku. Propozycja taka w naszej ocenie jest nie do przyjęcia.

Konsternację budzi fakt, że spotkanie odbyło się na zaproszenie Zarządu, a na spotkaniu nie pojawił się żaden Członek Zarządu, nawet Pan Andrzej Skwarek wybrany przez Załogę. O dalszych krokach poinformujemy po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem Zarządu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 5 =