Kasa musi się zgadzać

wrz 18, 2019 | Aktualnosci

17 września roku pamiętnego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach mediacji podczas sporu zbiorowego dotyczącego wypłaty nagrody z okazji Dnia Chemika. Dla przypomnienia: NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że nagroda ta była nieproporcjonalnie niska w stosunku do wkładu pracy, jaki włożyli w osiągnięte wyniki pracownicy (z polskiego na nasze: kasa się nie zgadza). Zgodnie z pismem zamieszczonym poniżej – mediatorem, ku naszej uciesze, został Pan Przewodniczący Jacek Nieścior. Pan Przewodniczący ma u nas opinię człowieka przyzwoitego (mamy nadzieję, że w wyniku mediacji nie będziemy musieli zmienić tej opinii). Przedstawiliśmy mu w żołnierskich słowach, w czym tkwi problem i jak się wydaje, uzyskaliśmy zrozumienie dla naszych argumentów. Czekamy teraz na wyznaczenie terminu spotkania przez Zarząd. Jeśli spotkanie nie odbędzie się do przyszłego piątku, uznamy mediacje za zakończone i jedziemy z dalszą procedurą sporu zbiorowego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =