Karta LOTOS BIZNES

lip 2, 2018 | Aktualnosci

Informujemy, że od dnia dzisiejszego można odbierać Karty LOTOS BIZNES. Odbiór dla osób, które złożyły wnioski do dnia 20 czerwca. Kolejna partia kart będzie do odbioru w momencie zebrania minimum 30 wniosków. Zapraszamy do Biura Związku.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 4 =