Kapro i Melamina ruszą w marcu

gru 16, 2023 | Aktualnosci

 Zarząd GA ZAP S.A. wreszcie poszedł po rozum do głowy. Zostały powołane dwa zespoły zadaniowe, jeden do sprawy uruchomienia Kapro, a drugi Melaminy. W ich skład (zespołów) oprócz członków zarządu: Prezesa Janiszka i Prezesa Skwarka wchodzą: dyrektorzy odpowiedzialni za produkcję i handel oraz specjaliści od handlu i ekonomii. Skład zespołów oraz ich kompetencje daje pewność, że oba wydziały ruszą pełną parą najpóźniej od marca. Nie mamy informacji, czy skład zespołów ma charakter otwarty i czy będzie rozszerzany, ale jeśli ktoś ma pomysły jak usprawnić pracę tych zespołów, albo wydziałów to chyba nie ma lepszej okazji. W ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej pojawiło się sporo pomysłów – warto je wykorzystać, bo przecież chodzi o dobro Pracowników i uniknięcie ewentualnych zwolnień. Szkoda, że dopiero teraz zwrócono się po pomoc do fachowców.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 3 =