Negocjacje płacowe trwają

lis 3, 2021 | Aktualnosci

Negocjacje trwają, niestety ich przebieg jest zakłócany poprzez nieodpowiedzialne działania prominentnych funkcjonariuszy ZZPRC, którzy rozpowszechniają nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Publikowanie kłamliwych i wyrwanych z kontekstu informacji jest działaniem na szkodę Pracowników. Rozbijanie jedności związków zawodowych przez ZZPRC jest poważnym osłabianiem naszych pozycji negocjacyjnych. Na spotkaniach negocjacyjnych poza obrażaniem uczestników oraz składaniem absurdalnych propozycji przedstawiciele ZZPRC nie zabierają głosu. Z powyższych powodów po zakończeniu negocjacji opublikujemy swoistą białą księgę – opisującą ich przebieg.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 9 =