Jednolite stanowisko ZZ w sprawie podwyżek

paź 5, 2021 | Aktualnosci

Związki zawodowe (oprócz Soli-dno-ści – której przewodniczącym jest pan Tarkowski ) uzgodniły i przedstawiły Zarządowi  GA ZAP S.A. wspólne stanowisko dotyczące podwyżek za 2021 i 2022 rok. Cieszy, że wszystkie organizacje reprezentatywne “dogadały się”. Ogromna w tym zasługa Przewodniczącego Piotra Śliwy i wiceprzewodniczącego Sławomira Kamińskiego oraz  pozostałych liderów związkowych. Za co należą się im WIELKIE podziękowania. Teraz czeka nas “tylko” wojna z Zarządem.

   Oczywiście w kategorii 7 A jest błąd pisarski powinno być: 9134 ( w negocjacjach oczywiście wyprostujemy 🙂  )

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =