Jak wojna to wojna

sty 9, 2020 | inne

Nie wiemy dlaczego, ale Zarząd zamiast siąść do stołu negocjacyjnego postanowił iść na wojnę. Związki zawodowe (NSZZ i ZZPRC)  z radością podejmują rzuconą rękawicę. Postanowiliśmy postąpić jak Anglicy którzy walczą do ostatniego żołnierza …swoich sojuszników.  Na wojnę wyślemy w swoim zastępstwie (chwilowo) tych którym za to płacą. Szkoda że musimy to robić ale cóż Zarząd dokonał wyboru, my robiliśmy wszystko żeby uniknąć eskalacji konfliktu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =