Jacek Wójtowicz wygrał wybory na Członka Rady Nadzorczej z Ramienia Pracowników

paź 4, 2013 | Aktualnosci

Przedstawiamy wyniki II tury wyborów na członka Rady Nadzorczej z Ramienia Pracowników

1 )Jacek Wójtowicz   – 1101 – 53,9%

2)Andrzej Bartuzi     – 954 – 46,1%

3)Anna Ozga            – 799 – 38,6%

4) Andrzej Wrona     – 651 – 31,5%

 

Obok Jacka Wójtowicza do Rady dostał się także Andrzej Bartuzi.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 3 =