III Ogólnopolski Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

wrz 24, 2023 | Aktualnosci

W dniach 21-23 września A.D. 2023, odbył się III Ogólnopolski Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Organizatorami byli: Fundacja Nasza Solidarność i Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. 
Celem Zjazdu jest: integracja środowiska osób które podczas wprowadzania i trwania Stanu Wojennego miały odwagę stać po właściwej stronie barykady i broniły wolności, polskości i Polaków. Ludzi którzy walczyli z komuną narażając własne życie, swoje kariery, ale też przyszłość swoich rodzin.
Ponad 90 uczestników z całego kraju, przekazuje swoje doświadczenia, wzorce postaw i wspomnienia młodym ludziom, a także osobom które do tej nie znały historii tamtych czasów.
Represjonowani uczestniczący w Zjeździe zapoznali się z genezą i historią Lubelskiego Lipca 1980 roku –wydarzenia które uruchomiło lawinę strajków w Polsce w 1980 roku.
Jednym z gości Zjazdu był Prokurator Andrzej Witkowski, który nadzorował śledztwo dotyczące morderstwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Patronat i uczestnictwo pracowników IPN (doktora Marcina Dąbrowskiego) podnosi rangę imprezy oraz jest okazją na pozyskanie świadectw historycznych.
Jednym z elementów Zjazdu jest uhonorowanie bohaterów tamtych czasów oraz osób wspierających kultywowanie pamięci o nich medalami Pro Patria.
Uczestnicy Zjazdu są najlepszym dowodem i przykładem że: WARTO BYĆ POLAKIEM

Program „Warto być Polakiem” organizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego, jego celami są:
Pielęgnowanie polskości
Ochrona narodowego dziedzictwa
Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
Przywołanie postaci godnych do naśladowania
Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Patronat nad Zjazdem objęli:
Szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Starosta Powiatu Puławskiego – Danuta Smaga

Organizację Zjazdu wsparli:
Grupa Azoty Puławy SA
LW Bogdanka

 

Remzap
Jan Andrzejkiewicz
Powiat Puławski
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Mezap
Szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych
Fabryka Cukierków Pszczółka sp. z o.o.
Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Szczególne podziękowania należą się: Paniom Hennie Czekaj, Zofii Wiśniewskiej, Marii Kowalczyk oraz Panom Tomaszowi Kraszewskiemu, Piotrowi Śliwie, Michałowi Świderskiemu, Jarosławowi Królowi, Piotrowi Radomskiemu, Jerzemu Chrzanowskiemu, Sławomirowi Kamińskiemu za to że poświęcając swój prywatny czas ogarniali wszystko merytorycznie o logistycznie.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 3 =