Dziwne zachowanie kolegów zza ściany

mar 18, 2015 | Aktualnosci

W poniedziałek 16.03 o 9:00 spotkały się organizacje związkowe, przed spotkaniem z przedstawicielami Zarządu, celem omówienia i zamknięcia tematu dotyczącego podwyżek w firmie. O 13:00 spotkaliśmy się z przedstawicielami Zarządu aby doprecyzować zapisy Regulaminu i nową tabelę rozszerzoną o 5 % , a także ustaliliśmy termin podpisania stosownych dokumentów (do piątku 20.03). Czemu dopiero w piątek? Ano dlatego, że w przeciwieństwie do niektórych organizacji związkowych zapisy do ZUZP, podejmowane są przez Komisję Związku. W przeciwieństwie do kolegów zza ściany u nas nie ma kultu jednostki, decyduje demokratycznie wybrana Komisja, nie zaś wybrana bocznymi drzwiami. Próba szkalowania nas, że my nie chcemy podpisać porozumienia, to próba zamachu na demokrację, a to wartość dla naszego związku bardzo ważna o którą nasi koledzy ponad 30 lat temu ponieśli najdroższą ofiarę, ofiarę życia.
Nadmieniamy, że niezwłocznie po spotkaniu z Zarządem ZAP, zwołaliśmy Komisję ( wtorek godz. 12:00) i podjedliśmy stosowną uchwałę, dzięki której tego samego dnia po 13:00, mogliśmy podpisać porozumienia z Zarządem Spółki. Zastanawiające jest skąd koledzy zza ściany otrzymali dokumenty Porozumienia, które do momentu podpisania przez wszystkie organizacje związkowe objęte były poufnością i były tajemnicą spółki i nie może być w żaden sposób udostępniane innym osobom lub podawane do publicznej wiadomości. A co zrobili nasi koledzy? Umieścili nie podpisane przez wszystkie organizacje związkowe porozumienie na swojej stronie internetowej. Dziwne prawda?
Czy była to kolejna próba rzucenia negatywnego cienia na nasz związek? Jeśli tak to na pewno się nie powiodła a naszym kolegom przypominamy, że kto mieczem wojuje ten od miecza ginie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 11 =