DZIŚ RADA MIASTA W SPRAWIE GRUPY AZOTY

lip 7, 2014 | Aktualnosci

PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY NA DZISIEJSZĄ RADĘ MIASTA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ O 16 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA. ZOSTANIE ONA POŚWIĘCONA TYLKO I WYŁĄCZNIE DYSKUSJI O WPISANIU GRUPY AZOTY NA LISTĘ PRZEDSIĘBIORSTW STRATEGICZNYCH, PO DYSKUSJI RADNI MIEJSCY PRZYJMĄ STOSOWNĄ UCHWAŁĘ.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH O 16:00 NA SESJĘ

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Puławy
Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miasta Puławy VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stanowisko Rady Miasta Puławy w sprawie sytuacji w Grupie Azoty.
4. Zamknięcie obrad.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 5 =