Dzień Solidarności i Wolności

sie 24, 2018 | Aktualnosci

W dniu 31 Sierpnia odbędą się w Lublinie obchody Dnia Solidarności i Wolności.

Program obchodów Dnia Solidarności i Wolności,
31 sierpnia 2018 r.

godz. 17:30 – uroczystości przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka
• powitanie uczestników
• wystąpienia okolicznościowe
• złożenie kwiatów pod pomnikiem

godz. 18:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Królewska 9

godz. 19:00 – uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym oraz na rzecz wolności Ojczyzny

Po Mszy św. zapraszamy na koncert na Placu Zamkowym z okazji Dnia Solidarności i Wolności oraz 40-lecia zespołu BAJM.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 4 =