Czyny, a nie słowa

gru 10, 2019 | Aktualnosci

Z inicjatywy i w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy, Pana Jacka Nieściora, odbyło się spotkanie Prezesa Grupy Azoty, Pana Wojciecha Wardackiego, z przedstawicielami NSZZ ,,Solidarność” i ZZPRC. Spotkanie przebiegło w grzecznej i rzeczowej atmosferze, choć niektóre informacje okazały się szokujące i bulwersujące. Czy spotkanie przyniesie efekty – trudno powiedzieć. Ze strony społecznej została zadeklarowana wola porozumienia, choć żeby doprowadzić do normalności, trzeba najpierw odzyskać wzajemne zaufanie, a tego nie da się zrobić tylko za pomocą słów i deklaracji.

Resumując: odbyło się spotkanie.

Za inicjatywę bardzo serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Nieściorowi.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 5 =