Czy jest granica szaleństwa?

maj 30, 2023 | Aktualnosci

„Szaleństwo to ciągłe robienie tego samego, ale oczekiwanie innych rezultatów”.
Przyczyną z powodu której jesteśmy jako Grupa Puławy, w najciemniejszym zakątku okrężnicy jest to że:
• jesteśmy częścią Grupy Azoty, co jest efektem urągającej logice konsolidacji,
• produkcja i rozwój od lat były pod zdechłym kotem,
• handel w Grupie polegał na żerowaniu innych lokalizacji na naszej jakości, sieci dystrybucji, oraz de facto wspieraniu prywatnych importerów.
Z Grupy wyjdziemy, w taki czy inny sposób – jeśli Załoga zagłosuje za NSZZ Solidarność!
Produkcja powoli (zbyt powoli ) zaczyna stawać na nogi.
Mieliśmy nadzieję, że po odwołaniu Zarosińskiego handel będzie funkcjonował jak należy. A tu niespodzianka nowy dyrektor został zatrudniony w Tarnowie.
Ludzie nie wyciągają logicznych wniosków, zamiast wreszcie przestać oszukiwać pieniądz – którego nie da się oszukać na dłuższą metę – popełniają te same błędy
Zaczyna to powoli przypominać sytuację gdzie z domu nieboszczyka żałobnicy zaczynają wynosić co cenniejsze rzeczy.
To żałosny koniec Grupy Azoty – który potwierdza fakt że od samego początku robili to ludzie którzy powinni zajmować się czymś innym.
Smutne jest to że wsparło ich tylu „puławiaków” w tym Sławomir Wręga i ZZPRC

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =