Czy banki zostały oszukane?

lut 7, 2024 | Aktualnosci

Sytuacja robi się BARDZO groźna (dlatego piszemy o niej do Ministra), bo wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że poza plecami WSZYSTKICH Pracowników Grupy AZOTY – zostało zawarte porozumienie z bankami, które dotyczy również tego czy będą i w jakim zakresie będą zwolnienia grupowe. Jeśli jest tak, że zarządy zadeklarowały zamknięcia instalacji i zrobiły to bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury – to cała ta ugoda jest BARDZO mało wiarygodna i może to oznaczać, że instytucje bankowe zostały wprowadzone w błąd. Jest pewien fakt potwierdzający powyższy wywód: otóż zarząd puławski rozwiązał właśnie Forum Partnerów Społecznych – czyli twór w ramach którego sam zobowiązał się do dialogu i musiał to robić bo podpisał stosowne porozumienie i była to w istocie rzeczy jedyna wartość tej instytucji (nie wszyscy to rozumieli, a dziś jest to jasne). Obecnie zarząd nie ma już takiego obowiązku i pozostaje jedynie dialog ustawowy lub uliczny.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 14 =