CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

sie 3, 2017 | Aktualnosci, Z miasta

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Śliwa oraz wiceprzewodniczący Sylwester Harmasz uczestniczyli w puławskich  obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W imieniu związkowców z Solidarności ZAPuławy złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową Krystyny Krahelskiej.
Powstanie warszawskie[a] (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Więcej kliknij

Krystyna Krahelska ps. „Danuta” (ur. 24 marca 1914 w Mazurkach k. Baranowicz, zm. 2 sierpnia 1944 w Warszawie) – poetka, harcerka, etnograf, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego.
Więcej kliknij

Zachęcamy do zwiedzania 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 13 =