Co słychać w Zielonej Budce – dawniej KOP ?

cze 26, 2024 | Aktualnosci

Tylko w Puławach odbywały się wiece poparcia dla PO, PSL, Lewicy organizowane przez Komitet Obrony Puław, tylko w Puławach KOP czyli: ZZPRC, OPZZ, ZZIiT, KADRA, SOLIDNOŚĆ, JEDNOŚĆ gościły posłów tych formacji, tylko puławscy związkowcy wykupowali banery o tym jak są niszczone zakłady, to w Puławach biegali taczkami.

 Jaką nagrodę otrzymują dziś ci najwierniejsi z wiernych miłośnicy ośmiu gwiazdek, a przy „okazji” 3500 Pracowników  ZAP ?

Fakty są takie, że w Puławach mamy 18 punktów z naszego Układu Zbiorowego do negocjacji, Tarnów ma 5 punków, Police  7, w Kędzierzyn 6.

W poszczególnych lokalizacjach ma zostać powołana jakaś platforma dialogu społecznego – czyli takie Forum Dialogu Społecznego.

Pamiętamy jak bardzo było wyszydzane – jak to leciało?? Forum Miłości? Może w ramach  dopasowania do realiów codzienności KOP powinien zmienić nazwę na Zielona Budka albo Bracia Koral.

Gdzie jest dziś taczka, gdzie banery? Ktoś ukradł?

Gdzie dziś posłowie Ci  co to wiedzieli jak uratować Azoty?

Gdzie jest Kosiniak- Kamysz który był w kontakcie z Wręgą i wiedział jak ocalić całą Grupę?

Warto trzymać się zasad, warto być uczciwym, warto być przyzwoitym – czasem ponosi się tego ogromne koszty – ale nikt za człowiekiem chu… nie rzuca.

Okazuje się, że TYLKO Solidarność mówiła prawdę, działała i działa uczciwie no i potrafiła załatwić realny plan ratunkowy.

Co załatwiła dziś Zielona Budka? Dumni jesteście z siebie z tego jaki los ludziom zgotowaliście ?

W czwartek ( 27 czerwca ) udzielimy pisemnej odpowiedzi Zarządowi i zaproponujemy nową formułę współpracy pomiędzy związkami zawodowymi – tak aby skutecznie bronić Załogi. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 14 =