Chemia pod kontrola Skarbu Państw

sty 14, 2013 | Aktualnosci

Jednym z najważniejszych efektów połączenia Grupy Azotów i Zakładów Azotowych Puławy w jeden podmiot będzie zachowana kontrola Skarbu Państwa nad chemicznym potentatem. Nie da się ukryć, że wydarzenia sprzed pół roku mocno zachwiały pewność MSP.
Ministerstwo w komunikacie poinformowało, że weźmie udział w ofercie nowych akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i wymieni 9.686.247 akcji Zakładów Azotowych Puławy na nowe akcje Azotów Tarnów.

Co da nowa oferta? Po pierwsze umożliwi dokonanie połączenia. W tle jest jednak również zwiększenie zaangażowania MSP w Tarnowie.
Obecnie bowiem skarb posiada w chemicznej spółce z Małopolski 32,05 proc. akcji. W praktyce taka liczba papierów wystarcza aby chronić firmę przed wrogim przejęciem (doskonały przykład PKN Orlen). Jednak układ akcjonariatu w Tarnowie jest dość nietypowy, a i sama spółka jest dużo niżej wyceniania.
Oprócz MSP silnymi akcjonariuszami są także OFE z ponad 29,5 proc. liczba akcji. Jeśli ? co przecież nie jest to wykluczone – dogadałyby się one z Holdingiem Norica (w praktyce Akron) istniałoby poważne ryzyko utraty przez skarb kontroli nad firmą. Razem miałyby bowiem niemal 40 proc. akcji na walnym.
Jednak fuzja obu spółek oznaczać będzie, że w połączonym akcjonariacie skarb będzie miał ponad 40 proc. akcji. ( w ZA Puławy ma ponad połowę papierów).
Polska branża chemiczna stała się w ubiegłym roku obiektem bezprecedensowych zabiegów. Relatywnie niska wycena, dobre perspektywy i znaczenie strategiczne spowodowały, że niemal w tym samym czasie pojawiły się próby przejecie kontroli na Tarnowem (czyli także Kędzierzynem i Policami) oraz Puławami. Teraz Skarb Państwa wyraźnie dał sygnał, że kontroli nad branżą nie zamierza się pozbyć.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 2 =