Brak wolnego, praca w święta, umowy śmieciowe. Inspekcja pracy skontrolowała sklepy i hipermarkety

cze 2, 2013 | MEDIA

6 hipermarketów i 21 małych sklepów skontrolowali w ub. roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Okazuje się, że warunki pracy w są coraz lepsze.

Inspektorzy odwiedzili supermarkety: Real w Lublinie, Tesco w Parczewie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Opolu Lubelskim oraz Carrefour Polska w Białej Podlaskiej. ? O doborze decydowały sygnały o nieprawidłowościach oraz informacje z prasy ? wyjaśnia Małgorzata Chylińska z OIP Lublin.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło czasu pracy. W przypadku 19 pracowników w dwóch marketach 5-dniowy tydzień pracy okazał się fikcją. Ludzie pracowali też dłużej niż pozwalała na to umowa. ? Te nieprawidłowości dotyczyły łącznie 49 pracowników w trzech marketach ? wyjaśnia Chylińska.

Co jeszcze wytknęli inspektorzy? Np. zawierania umów, z których nie wynika, kiedy przysługują nadgodziny albo zmuszanie do pracy bez przerwy na 1-osobowym stanowisku. Ale, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, w kontrolowanych placówkach nie było nieprawidłowości dotyczących całej załogi. Inspekcja nie stwierdziła też by pracownicy nosili za ciężkie towary.

? Uchybienia nie były poważne i dotyczyły niewielkiej grupy pracowników. W zakresie prawnej ochrony pracy nieprawidłowości również miały charakter jednostkowy ? mówi Chylińska.

Pracownicy marketów nie byli więc zatrudniani “na czarno?, dostawali wypłaty w terminie, korzystali z urlopów i przerw w pracy. ? Z przestrzeganiem prawa w dużych placówkach handlowych jest coraz lepiej ? ocenia Chylińska. ? Nałożyliśmy tylko dwa mandaty. Otrzymały je Tesco w Parczewie i Real w Lublinie. Żadna sprawa nie trafiła do sądu ani prokuratury.

Gorzej w małych sklepach

Nieco gorzej mają się sprawy w mniejszych sklepach. W ub. roku inspektorzy skontrolowali ich w województwie 21. W 12 nie ewidencjonowano czasu pracy, a pracodawcy ograniczali dokumentację wyłącznie do list obecności.

Pracownicy zatrudniani byli powyżej 5-dniowego tygodnia pracy, nie odbierali wolnego ani rekompensaty za pracę w niedziele i święta. W siedmiu sklepach były problemy z wypłatą, również za godziny nadliczbowe i pracę w nocy. W 13 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące magazynowania i składowania towarów. Aż 75 pracowników nie miało aktualnych szkoleń bhp.

Inspektorzy pracy skierowali jeden wniosek do sądu i nałożyli siedem mandatów? łącznie za 30 wykroczeń.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 11 =