Boli, oj boli – że ludzie pieniądze dostają

mar 31, 2021 | Aktualnosci

Czytając poniższy wpis kolegów z ZZPRC, jest tak:

– musicie dokupić pigułek

– zmienić pigułki

– dwa powyższe i dodać maść na ból …..

Jeśli za walkę o wynagrodzenia Załogi ( kliknij) straszycie prokuraturą to gdzie wy jesteście?

Jaki będzie następny krok? Może oddacie pieniądze, które niesłusznie pobieraliście ?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =