Z polskiego… na nasze – ruszyła maszyna.

mar 30, 2021 | Aktualnosci, inne

Problem pracowników, którzy nie byli zaszeregowani w swoich grupach – został rozwiązany. Prosimy o zwrócenie uwagi na daty pism 🙂 i fakt, że maszyna już ruszyła a nie dopiero ruszy ;).

 

Komunikat Zarządu :

Zarząd informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem procesu oceny i weryfikacji wynagrodzeń dla grupy pracowników, którzy nie posiadają wynagrodzenia w kategorii taryfowej dla zajmowanego stanowiska. W szczególności dotyczy to pracowników, którzy ze względu brak spełnienia wymogu stażu pracy 2 lat i 3 miesięcy nie zostali objęci ostatnim etapem podwyżki wdrożeniowej, która miała miejsce w naszej Spółce od maja 2020 roku oraz pracowników, którzy awansowali na wyższe stanowisko a ze względu na brak posiadanego okresu praktyki zawodowej lub poziomu wykształcenia nie otrzymali wynagrodzenia w kategorii taryfowej.

Zarząd, w celu ujednolicenia sposobu dokumentowania oceny stopnia spełnia kryteriów opisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, wydał polecenie służbowe Nr 8 z dnia 24 marca 2021 roku zawierające wzory arkuszy oceny, które umożliwią przełożonym dokonanie oceny tych grup pracowników i w przypadku pracowników spełniających kryteria umożliwią weryfikację wynagrodzenia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 11 =