Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w użytkowaniu substancji chemicznych w pracy – konferencja

kwi 30, 2014 | Z miasta

W  poniedziałek  w Puławskim Parku Naukowo-Technicznym odbyła się konferencja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem ?Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w użytkowaniu substancji chemicznych w pracy?.

 Gospodarzami konferencji był Prezes Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Marian Rybak i Okręgowy Inspektor Pracy z Lublina Włodzimierz Biaduń.

Oprócz zaproszonych gości uczestnikami spotkania była także nasza kadra kierownicza, służby BHP , Międzyzakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Prelegentami niżej wymienionych tematów wykładów byli pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, zakładowych  służb BHP, Zakładowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Tematyka wykładów :

1.       Bezpieczne składowanie materiałów chemicznych.

2.       Znakowanie rurociągów, instalacji i zbiorników z substancjami chemicznymi.

3.       Ograniczenie emisji substancji chemicznych do środowiska.

4.       Ryzyko związane z używaniem przewodów elastycznych w przemyśle.

5.       System pomocy SPOT.

Pomiędzy wykładami odbywały się prezentacje wiodących firm w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu pracy jak : KRYSTIAN, 3M, ITURRI, MSA, MAPA  gdzie na swoich stoiskach prezentowały swoje produkty.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 8 =