Bez pracy, bez zajęcia i bez perspektyw

wrz 2, 2014 | MEDIA

Pół miliona osób nie ma pracy i jej nie szuka. Nie wierzą, że ją znajdą, informuje ?Dziennik Gazeta Prawna?.

Statystyczny bezrobotny coraz dłużej szuka pracy, obecnie trwa to prawie 13 miesięcy. Jak przekonują eksperci, ludzka cierpliwość ma swoje granice. Osoby bezrobotne popadają w marazm i rezygnują ze starań o posadę.

Na koniec II kw. takich osób było aż 527 tys. Nie robili nic, aby znaleźć płatne zajęcie, nawet w szarej strefie ? wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzonych przez GUS. Jak podaje ?Dziennik Gazeta Prawna? liczba jest o 11 proc. mniejsza niż przed rokiem, ale jak twierdzi Karolina Sędzimir, cytowana przez gazetę ekonomistka PKO BP, poprawa jest nieznaczna, ponieważ w gospodarce wciąż pozostaje stosunkowo mało miejsc pracy.

Powodów bierności jest wiele: osoby bezrobotne uznały, że wykorzystały już wszystkie możliwości, innych zniechęciły bardzo niskie wynagrodzenia. Osoby najbardziej zniechęcone ( aż 63 proc.) to osoby w wieku 45-63 lata.

 

Dziennik Gazeta Prawna

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 8 =