Będzie premia na święta

lis 17, 2014 | Aktualnosci

Miło nam poinformować, że po piśmie 5 organizacji związkowych z dnia 13 listopada w sprawie nagrody świątecznej dla pracowników  Zarząd Naszej Spółki przyznał nagrodę świąteczną w wysokości 1500 złotych dla każdego pracownika. Jej wypłata nastąpi wraz z wypłatą do dnia 10 grudnia br.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 2 =