Będzie nagroda świąteczna

gru 11, 2013 | Aktualnosci

Na dzisiejszym spotkaniu w sprawie ustalenia nagrody na święta Zarząd naszej Spółki zaproponował  ostatecznie wypłatę poprzez dofinansowanie Funduszu  Socjalnego,  zróżnicowanej nagrody dla pracowników. Zależeć będzie ona od wysokości stawki zasadniczej na dzień 31 października 2013 r.

Tak będzie wyglądał podział:

  • I GRUPA stawka zasadnicza do 3000 zł  – 540 zł brutto
  • II GRUPA od 3001 zł do 6000 zł – 520 zł brutto
  • III GRUPA powyżej 6000 zł- 500 zł brutto.

Po podpisaniu protokołu dodatkowego do ZUZP i rejestracji w PIP- nagroda zostanie wypłacona do 20 grudnia br.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 5 =