Bal na stypie 🙂

paź 26, 2022 | Aktualnosci

Nieutuleni w radości pragniemy poinformować o:  wygaszeniu ZZPRC w Remzap-ie. 

Koniecznie KLIKNIJ 

Gratulacje dla Załogi REMZAP, która nie mogła znieść, że na spotkaniach mogą ją reprezentować ludzie: poświadczający nieprawdę, co do ilości członków w celu wyłudzenia kasy.

Teraz czas na odesłanie, wiceprzewodniczących na fabrykę, bo jeden już dawno powinien tam być, ale dzięki przychylności zarządu, nie jest (ciekawe prawda ?).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 9 =