Azoty Puławy: Związkowcy chcą udziału w negocjacjach

wrz 23, 2012 | MEDIA

Związkowcy z Zakładów Azotowych Puławy chcą brać udział w negocjacjach dotyczących połączenia spółki z Azotami Tarnów.
W czwartek zarządu obu firm zawarły porozumienie o zasadach współpracy i negocjacji dla konsolidacji spółek na równych prawach. Związkowcy, którzy wcześniej protestowali przeciwko dominacji Tarnowa obawiają się, czy uwzględnione zostaną interesy załogi, mówi przewodniczący Solidarności Puław Andrzej Jacyna?
Do 30 października zarządy firm mają uzgodnić szczegóły ładu korporacyjnego i już trwających inwestycji w przyszłym koncernie. To warunek późniejszych przekształceń kapitałowych.

 

http://moje.radio.lublin.pl/azoty-pulawy-zwiazkowcy-chca-udzialu-w-negocjacjach.html

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 6 =