Amator na Zakłady Azotowe!!!

cze 18, 2012 | Z zakładu

Synthos chce kupić 100 proc. akcji ZA Puławy. Spółka zaproponowała po 102,5 zł za akcję do 20 lipca i po 98,77 zł za akcję od 21 lipca – poinformował pośredniczący w komunikacie DM PKO BP.

Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r.

“W przypadku gdy w wyniku wezwania wzywający uzyska liczbę akcji pozwalającą na podjęcie działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na GPW, wzywający może zadecydować o podjęciu takich działań” – podano w raporcie.

http://krakus.ehost.pl/krakus-solidarnosc/?topic=amator-na-zaklady-azotowe KOMENTUJ

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania udział Synthosu w kapitale zakładowym Puław przekroczy próg określony w przepisach dotyczących przymusowego wykupu akcji, wzywający może zdecydować o przymusowym wykupie akcji od mniejszościowych akcjonariuszy.

Po przejęciu Zakładów Azotowych Puławy Synthos będzie chciał poprawić efektywność Zakładów Azotowych Puławy, wykorzystując efekty synergii, jak również “wsparcie technologiczne i możliwości inwestycyjne wzywającego”.

Synthos wskazuje, że produkty nawozowe Puław mają dobre perspektywy rynkowe, co wynika z rosnącego popytu na żywność przy ograniczonym areale upraw.

“Dodatkowe korzyści może przynieść optymalizacja kosztów nabycia gazu ziemnego. Grupa kapitałowa Synthos SA obecnie wykorzystuje znaczne ilości gazu ziemnego do produkcji energii w Synthos Kralupy, a.s. i ma doświadczenie w optymalizacji dostaw tego surowca” – napisano w wezwaniu.

Wytwarzany przez Puławy kaprolaktam i melamina miałyby uzupełnić portfel grupy o surowce istotne m.in. dla wytwarzania tworzyw dla przemysłu motoryzacyjnego, meblarskiego oraz producentów farb i powłok przemysłowych.

“W produkcji kaprolaktamu głównym surowcem jest benzen, który w grupie kapitałowej Synthos SA jest wykorzystywany do wytwarzania styrenu. Istotny wzrost skali zakupów stwarza szanse dla optymalizacji logistyki i obniżenia kosztów zaopatrzenia” – podano w komunikacie.

Synthos poinformował, że traktuje nabycie papierów Puław jako inwestycję strategiczną.

Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, czyli 80 proc. całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

“Przejęcie kontroli nad spółką pozwoli na wzmocnienie potencjału spółek należących do grupy kapitałowej wzywającego oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku. Integracja kompetencji produkcyjnych spółki oraz wzywającego spowoduje wymierne korzyści między innymi w obszarach zwiększenia zakresu i ilości oferowanych produktów, transferu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, wykorzystania gotowych komponentów, co niewątpliwie wzmocni możliwość konkurowania nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym z największymi konkurentami branży chemicznej” – napisano w raporcie.

Synthos i jego spółka zależna Synthos Dwory 7 zawarły umowę kredytu inwestycyjnego z PKO BP na kwotę do 2 mld zł, w celu sfinansowania planowanego zakupu w formie publicznego wezwania 100 proc. ZA Puławy – podał Synthos w kolejnym komunikacie.

Kredyt uruchomiony zostanie w trzech transzach. Okres finansowania wynosi maksymalnie 72 miesiące.

Zabezpieczeniem kredytu będą m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki zależnej.

PAP
PS. Jak nieoficjalnie dowiadujemy się grupa Synthos wzięła kredyt w kwocie 2 mld złotych za zakup akcji ZA Puławy S.A

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 2 =