Akcje ZAP znowu pójdą w górę

paź 23, 2019 | Aktualnosci

Pan Prezes stwierdził że Pogotowie Strajkowe podniosło cenę akcji (sic!), mamy więc nadzieję że stanowisko WRDS też tak podziała. Zachęcamy do lektury. Nie poddajemy się i drążymy temat aż do sukcesu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 4 =