Płaca minimalna i dodatki do niej w 2014 roku

paź 18, 2013 | Z kraju

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie w kraju wzrośnie o 80 złotych brutto. Oznacza to, że wyższe będą też m.in. dodatek za pracę w nocy czy odprawa dla zwalnianych grupowo. Wyższa pensja Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, od 2014 roku w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie prawie 1240 zł. To niecałe 60 zł “na rękę” więcej niż w tym roku.Płaca minimalna to ustawowo określona kwota wynagrodzenia, jednolita dla całego kraju, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W Polsce wysokość płacy minimalnej ustalana jest w wyniku negocjacji członków Komisji Trójstronnej, czyli związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Od początku 2013 roku wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wynosi 1,6 tys. zł brutto (1181,38 zł netto). Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 80 zł brutto do 1680 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie prawie 1240 zł (niecałe 60 zł “na rękę” więcej niż w tym roku). Przeczytaj także: Płaca minimalna – co się do niej wlicza Ile wyniesie płaca minimalna w 2014 roku Wyższa płaca minimalna oznacza, że wyższe będą też inne świadczenia z nią powiązane. Więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie może być niższe niż 80 proc. minimalnej pensji. W 2014 roku będzie to 1344 zł brutto. Obecnie jest to 1280 zł brutto. Od nowego roku wzrośnie też dodatek za pracę w nocy. Za każdą godzinę przepracowaną między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą rano należy się dopłata do pensji w wysokości 20. proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej oznacza, że wyższe będą też wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Nie może być ono niższe od wysokości minimalnej pensji. Dodatki do płacy minimalnej w 2014 roku Wyższa będzie odprawa dla zwalnianych grupowo. Maksymalnie mogą oni otrzymać równowartość 15 pensji minimalnych, czyli 25,2 tys. zł brutto. To o 1,2 tys. zł brutto więcej niż obecnie. Wsokość płacy minimalnej wpływa też na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Zgodnie z prawem, nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie w kraju. Zatem od nowego roku nie może być ono niższe niż 1680 zł brutto, a nie 1,6 tys. zł brutto jak w 2013 roku. Na podwyżce płacy minimalnej skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. Zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać co najmniej minimalną pensję. W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych co najmniej 75 procent. Zobacz także: Płaca minimalna od 2014 roku ma wynieść 1680 zł brutto Płaca minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej Choć osoby najmniej zarabiające od nowego roku dostaną podwyżkę, to i tak nasza płaca minimalna na tle innych krajów Unii Europejskiej nie wygląda imponująco. Z najnowszego opracowania Sedlak & Sedlak wynika, że spośród 28 krajów Wspólnoty jesteśmy na 12. miejscu pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej wyrażonej w euro. To obecnie 393 euro.

Natomiast niższe wynagrodzenie minimalne niż w Polsce obowiązuje:

w Chorwacji – 372 euro;

na Słowacji – 338 euro; n

a Węgrzech – 335 euro;

w Estonii – 320 euro;

w Czechach – 312 euro;

na Litwie – 290 euro;

na Łotwie – 287 euro;

w Bułgarii – 159 euro;

w Rumunii – 158 euro.

Źródło. regiopraca.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =