41-rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

gru 8, 2022 | Aktualnosci

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. Serdecznie zaprasza na obchody 41-rocznicy wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego. Uroczystości upamiętniające ten dzień odbędą się 13 grudnia ( wtorek) 2022 roku, przy bramie nr 1, o godzinie 9.00. Po głównych uroczystościach zaplanowane jest składnie kwiatów pod tablicą bohaterów stanu wojennego, oraz przejście pod pomnik Solidarności.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 11 =