Prezydent podpisał nową ustawę emerytalną- będziemy pracować do 67 roku życia

cze 12, 2012 | Z kraju

Bronisław Komorowski podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67 lat. Prezydent wcześniej zaznaczył, że część polityków opozycji zapowiedziała mu dzisiaj, że skieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.


Nie chcąc zaskakiwać moich rozmówców, ich w pierwszym rzędzie poinformowałem, że, nie znajdując istotnych zastrzeżeń konstytucyjnych, zamierzam tę ustawę podpisać jak najszybciej – oświadczył Komorowski. – Reformę podpiszę niezwłocznie, czyli dzisiaj – dodał. Komorowski zaznaczył, że jego prawnicy wnikliwie badali ustawę i “nie doszukali się istotnych zagrożeń natury konstytucyjnej”
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 1 =