STOP umowom śmieciowym!

lis 5, 2012 | Ze Związku


Rozpoczyna się kolejna odsłona kampanii NSZZ ?Solidarność? STOP umowom śmieciowym. Jej symbolem jest Syzyf. ?Solidarność? w maju wręczyła premierowi Tuskowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych m.in. osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło.

Zdaniem przedstawicieli Związku każda forma świadczenia pracy powinna być oskładkowana. Natomiast tylko 52 proc. osób objętych podatkiem dochodowym płaci składki na ubezpieczenie społeczne. Kampania ?STOP umowom śmieciowym? skierowana jest do młodych ludzi, których najczęściej dotyczy niestabilne zatrudnienie.

Umowy śmieciowe to umowy narzucane pracownikowi w celu ominięcia prawa pracy. To przede wszystkim umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz fałszywe samozatrudnienie, które również pozwalają pracodawcy omijać kodeks pracy.

Pracodawca zmuszając do takiej umowy w istocie wyzyskuje pracownika i pokazuje mu, że traktuje go jak śmiecia. Mówiąc wprost, to ?zgodny? z prawem wyzysk. Powszechność stosowania umów śmieciowych kosztuje nas obywateli wiele miliardów zł rocznie.

Praca na ?umowę śmieciową? nie daje żadnej stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Można się pozbyć pracownika w każdej chwili, z dnia na dzień.

Pracując na ?śmieciówkach? pracownik jest pozbawiony:

– urlopu wypoczynkowego

– świadczeń zdrowotnych, w tym zwolnienia chorobowego

– możliwości obrony przed Sądem Pracy

– szans na wzięcie kredytu

– składek na przyszłą emeryturę.

Dlatego nie wolno godzić się na takie traktowanie. Nie daj się wyrzucać na śmietnik.

Większość śmieciówek jest niezgodna z prawem!

 

 

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =