10 procent pracujących Polaków zarabia nie więcej niż pensję minimalną.

gru 19, 2014 | Aktualnosci

10 procent pracujących Polaków zarabia nie więcej niż pensję minimalną. Jedynie 20 procent z nas może pochwalić się pensją powyżej 3550 złotych netto. Więcej niż 19 000 złotych zarabia co miesiąc tylko 16 tysięcy ludzi w Polsce!

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w listopadzie 4004 zł brutto, czyli około 2800 złotych netto. Aż 2/3 obywateli zarabia mniej!

Przeciętne wynagrodzenie służy do obliczania np. należnych składek do ZUS, które muszą płacić osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Gdy rośnie, automatycznie wzrastają składki.

Na podstawie danych GUS portal Bankier.pl opracował tabelkę zarobków Polaków:

Poniżej 1181 zł ok. 800 tys. osób 10%

Poniżej 1423 zł ok. 1,44 mln 18%

Poniżej 2776 zł ok. 5,2 mln osób 66%

Poniżej 3549 zł ok. 6,4 mln osób 80,5%

Ponad 3549 zł netto miesięcznie zarabia tylko 19,5% pracujących

Ponad 7000 zł ok. 270 tys. osób 3,47%

Ponad 14000 zł ok. 48 tys. osób 0,06%

Ponad 19000 zł ok. 16 tys. osób 0,02%

Dane dotyczą 8 milionów osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, czyli sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

Z danych wynika, że Polacy zarabiają bardzo mało. Średnie wynagrodzenie zawyżają osoby o bardzo wysokich zarobkach, których jest w Polsce niewiele. Osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy, zwykle nie otrzymują pensji wyższej niż 2000 zł brutto.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 11 =