ZZPRC podziwia prezesa Janiszka

sty 31, 2023 | Aktualnosci

I kto by się spodziewał tak szybkiego zwrotu akcji? Tak szybkiej próby wylizania …..

Można by powiedzieć takie: czekoladowe noski 🙂 

ZZPRC podziwia prezesa Janiszka i uznaje że sytuacja na produkcji wraca do normy. 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 10 =