Zysk Puław w III kwartale 2016 roku

lis 9, 2016 | Aktualnosci

Poniżej przedstawiamy wyniki Puław w trzecim kwartale i narastająco od początku roku.

Dane w mln zł

 mln zł                        3Q2016 3Q2015 rdr YTD2016 YTD2015 rdr

przychody             712,2, 935,3  – 23,9%  2473,0  2853,8 -13,3% 

EBITDA                   69,2 118,2 -41,5% 411,2 490,0 -16,1%

EBIT                         22,7 76,0 -70,1% 272,2 368,0 -26,0%

zysk netto               15,8 64,6 -75,5% 242,8 333,9 -27,3%
zysk netto j.d.        15,9 64,6 -75,3% 243,5 334,6 -27,2%

(PAP)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 7 =