Życzenia świąteczne od Jacka Wójtowicza

kwi 16, 2014 | Aktualnosci

Pełnych spokoju, nadziei i wiary
Świąt Wielkanocnych,
Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie
radość, miłość, pokój i szczęście, ponadto
rodzinnego ciepła oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
a także dobrego wypoczynku.
życzy
Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 8 =