Życzenia świąteczne od Jacka Wójtowicza – członka Rady Nadzorczej

gru 22, 2015 | Aktualnosci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się
Nowego 2016 Roku
Pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych i wesołych Świat Bożego Narodzenia i

wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku.
choinka

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 7 =